Em gái mưa
Hương Tràm
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221 cước phí 3,000đ/bài/tháng
Tải Mã nhạc chờ
Lượt nghe
Lượt tải
Thích
17,035
59,020
25
16,632
15,108
30
4,505
4,432
4
4,959
4,296
3
6,600
1,950
10
2,805
1,790
5
1,201
1,703
0
552
1,630
1
1,714
1,265
1
696
1,092
0
1,350
733
3
1,153
682
1
519
329
0
892
325
1
651
243
0
559
195
0
654
151
1
578
106
0
679
45
2
738
42
0
988
37
4