Nhạc Việt

Chí Phèo Bùi Công Nam
Sến Ngọc Sơn - Quỳnh Trâm
Hết Giận Rồi Thương Thanh Tài - Huyền Trang Sao Mai 2013
Thói đời remix Khưu Huy Vũ
Lalala Soobin Hoàng Sơn
Một Nhà Cao Tùng Anh
Khi không Lý Diệu Linh
Xa Kỷ Niệm Hồ Gia Khánh
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?

Bích Phương - Traitimtrongvang

04
Chân Ái

Châu Đăng Khoa - Orange

06
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

09
Từng yêu

Phan Duy Anh

10
Thích Thì Đến

Hoàng Đức

11
Em Chào Tết

Bích Phương

12
Thích Thì Đến

Thiên Dũng

13
Lạy Phật Quan Âm

Phương Mỹ Chi

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

06
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

07
Chân Ái

Châu Đăng Khoa - Orange

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Từng yêu

Phan Duy Anh

10
11