...
Không Bao Giờ Quên Em Dương Ngọc Thái
...
Chẳng Lẽ Dương Ngọc Thái
...
Cafe Miệt Vườn 2 Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Chuyến Đò Định Mệnh Dương Ngọc Thái
...
Đưa Đò Dương Ngọc Thái - Phi Bằng
...
Cho Vừa Lòng Em Dương Ngọc Thái - Mai Lan
...
Con Đò Nghèo Dương Ngọc Thái
...
Hãy Quên Anh Dương Ngọc Thái
...
Bến Sông Chờ Dương Ngọc Thái
...
Tiễn Một Người Đi Dương Ngọc Thái
...
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
...
Yêu Một Mình Dương Ngọc Thái
...
Thương Em Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...